تبلیغات
darts iran (دارت ایران - حمیدرضا مومنی) - اطلاعیه - آخرین مهلت ثبت نام در لیگ های انفرادی 
در کوی نیک نامان ما را گذر نباشد/ گرتو نمی‌پسندی تغییر ده قضا را

اطلاعیه - آخرین مهلت ثبت نام در لیگ های انفرادی 

دوشنبه 20 اردیبهشت 1395 15:29

نویسنده : حمیدرضا مومنی

بر اساس اجرای رقابت های پیش بینی شده در تقویم 1395 از کلیه ورزشکاران دارت واجد شرایط درخواست می نماید بر اساس برنامه ریزی نسبت به ثبت نام جهت حضور در مسابقات اقدام نمایند.

1- مهلت ثبت نام واجدین شرایط برای حضور ر رقابت های لیگ انفرادی دسته یک آقایان، حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه 25/2/95.

2- مهلت ثبت نام واجدین شرایط برای حضور ر رقابت های لیگ انفرادی برترآقایان و بانوان، حداکثر تا پایان وقت اداری روزچهارشنبه 22/2/95.

بدیهی است پس از پایان زمان های تعیین شده با تعداد نفرات ثبت نام شده رقابت ها انجام خواهد شد/

 
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: دوشنبه 20 اردیبهشت 1395 15:30