تبلیغات
darts iran (دارت ایران - حمیدرضا مومنی) - مسابقات دارت رادیو به همت کمیته دارت استان تهران
در کوی نیک نامان ما را گذر نباشد/ گرتو نمی‌پسندی تغییر ده قضا را

مسابقات دارت رادیو به همت کمیته دارت استان تهران

دوشنبه 20 اردیبهشت 1395 16:24

نویسنده : حمیدرضا مومنی
مسابقات دارت رادیو به مناسبت مبعث حضرت رسول اکرم و با همت کمیته دارت استان تهران و انجمن دارت کشور برگزار شد که در نهایت نتایج زیر به دست امد
در بخش آقایان تیم حراست صدا اول تیم رادیو جوان دوم تیم فنی صدا سوم و تیم رادیو ورزش چهارم شد
و در بخش بانوان تیم رادیو گفتکو اول اطلاعات و برنامه ریزی دوم و رادیو پیام سوم شددیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: دوشنبه 20 اردیبهشت 1395 16:29