تبلیغات
darts iran (دارت ایران - حمیدرضا مومنی) - برگزای مسابقات جانبازان
در کوی نیک نامان ما را گذر نباشد/ گرتو نمی‌پسندی تغییر ده قضا را

برگزای مسابقات جانبازان

دوشنبه 20 اردیبهشت 1395 12:51

نویسنده : حمیدرضا مومنی
باسلام،بمناسبت میلادحضرت ابوالفضل(ع)وهفته جانبازدرتایخ 95/2/23روزپنجشنبه باهمت اداره کل ایثارگران ناجایک دوره مسابقات دارت ویژه جانبازان 70درصدویلچری برگزامیگردد
این مسابقات با همکاری کمیته جانبازان انجمن دارت کشور به مسئولیت جناب آقای علیرضا بغدادی برگزار میگردد

دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: دوشنبه 20 اردیبهشت 1395 13:13