تبلیغات
darts iran (دارت ایران - حمیدرضا مومنی) - تنها بازیکن دارت ایرانی دارای رنکینگ جهانی چه می کند؟
در کوی نیک نامان ما را گذر نباشد/ گرتو نمی‌پسندی تغییر ده قضا را

تنها بازیکن دارت ایرانی دارای رنکینگ جهانی چه می کند؟

سه شنبه 31 فروردین 1395 18:01

نویسنده : حمیدرضا مومنی
دنیز هشتبران نوجوان ایرانی ، قهرمان سوم جوانان جهان تنها بازیکنی از ایران است که با 20 امتیاز رنکینگ 63 فدراسیون جهانی دارت  را داراست .
افتخار ایران و استان تهران چه میکند ؟
ایا این بازیکن ارزنده که جزو مفاخر دارت ایران است تمرینات خود را دارد یا اینکه به خاطر بی انگیزگی رها شده ؟؟؟؟
در زیر جدول رنکینگ استخراج شده از سایت فدراسیون جهانی به نظر شما می رسد
یا حقدیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: سه شنبه 31 فروردین 1395 18:35