تبلیغات
darts iran (دارت ایران - حمیدرضا مومنی) - تقویم مسابقات کمیته دارت استان تهران نهایی شد
در کوی نیک نامان ما را گذر نباشد/ گرتو نمی‌پسندی تغییر ده قضا را

تقویم مسابقات کمیته دارت استان تهران نهایی شد

سه شنبه 31 فروردین 1395 12:29

نویسنده : حمیدرضا مومنی
قابل توجه بازیکنان استان تهران:
تقویم مسابقات کمیته دارت استان تهران با توجه به تقویم انجمن دارت که هنوز تایید نهایی نشده بسته شده است و اکثر مسابقات به غیر از جمعه ها برگزار خواهد شد
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: سه شنبه 31 فروردین 1395 12:39