تبلیغات
darts iran (دارت ایران - حمیدرضا مومنی) - برترین کمیته دارت کشور ؟
در کوی نیک نامان ما را گذر نباشد/ گرتو نمی‌پسندی تغییر ده قضا را

برترین کمیته دارت کشور ؟

یکشنبه 29 فروردین 1395 15:05

نویسنده : حمیدرضا مومنی
پس از انتخاب برترین دارت بازان بانو و آقا این بار نوبت به کمیته های برتر کشور رسید که امیدوارم با نظرهای شما شناسایی شود این نظر سنجی به مدت یک هفته بر روی سایت می باشد
یا حقدیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: یکشنبه 29 فروردین 1395 15:07