تبلیغات
darts iran (دارت ایران - حمیدرضا مومنی) - جلسه هم اندیشی دارت استان تهران
در کوی نیک نامان ما را گذر نباشد/ گرتو نمی‌پسندی تغییر ده قضا را

جلسه هم اندیشی دارت استان تهران

شنبه 14 فروردین 1395 19:10

نویسنده : حمیدرضا مومنی
به اطلاع جامعه دارت استان تهران می رساند جلسه هم اندیشی جهت سیاستها و فعالیتهای  دارت استان تهران برای سال 1395 و همچنین راهکارهای عملی  جهت توسعه و همگانی کردن دارت در استان تهران برگزار می گردد.
در ضمن بعد از جلسه فوق از ساعت 16:30 اولین مسابقه دوستانه در سالن دارت برگزار می گردد
زمان : جمعه 94/1/20 ساعت 15
مکان :ابتدای اتوبان حقانی - ورزشگاه شهید کشوری - سالن دارت استان تهران
روابط عمومی کمیته دارت استان تهراندیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: شنبه 14 فروردین 1395 20:20