تبلیغات
darts iran (دارت ایران - حمیدرضا مومنی) - سالن دارت شهید کشوری در اختیار کمیته دارت استان تهران قرار گرفت
در کوی نیک نامان ما را گذر نباشد/ گرتو نمی‌پسندی تغییر ده قضا را

سالن دارت شهید کشوری در اختیار کمیته دارت استان تهران قرار گرفت

سه شنبه 10 فروردین 1395 13:02

نویسنده : حمیدرضا مومنی
با مساعدت جناب آقای اذر پور ریاست محترم انجمن دارت کشور و همکاری جناب آقای دادویی ریاست محترم هیت انجمنهای ورزشی استان تهران و طی قراردادی مابین انجمن دارت ج.ا.ا و کمیته دارت استان تهران خانه دارت کشوری به مدت یک سال در اختیار کمیته دارت استان تهران قرار گرفت .
امید است با همکار و همدلی کلیه بازیکنان و مربیان و پیشکسوتان دارت ، سالی پر باربرای دارت استان تهران رقم بخورد
روابط عمومی دارت استان تهران



دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: سه شنبه 10 فروردین 1395 13:07