تبلیغات
darts iran (دارت ایران - حمیدرضا مومنی) - کمیته دارت استان تهران برترین کمیته هیئت انجمنهای ورزشی استان تهران
در کوی نیک نامان ما را گذر نباشد/ گرتو نمی‌پسندی تغییر ده قضا را

کمیته دارت استان تهران برترین کمیته هیئت انجمنهای ورزشی استان تهران

یکشنبه 25 بهمن 1394 20:46

نویسنده : حمیدرضا مومنی
در جلسه هماهنگی روئسا و نایب رئیسان کمیته های تحت پوشش هیئت انجمنهای ورزش استان تهران و همچنین ارائه عملکرد سال 94 ، کمیته دارت استان تهران به عنوان برترین کمیته شناخته شد و مورد تجلیل قرار گرفت
جا دارد از تمامی دوستان و جامعه دارت تهران که باعث رقم زدن چنین افتخاری شدند تشکر و قدردانی نماییم
روابط عمومی کمیته دارت استان تهراندیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: یکشنبه 25 بهمن 1394 21:01