تبلیغات
darts iran (دارت ایران - حمیدرضا مومنی) - اطلاعیه شماره 4 کمیته دارت استان تهران (کمیته های استانها)
در کوی نیک نامان ما را گذر نباشد/ گرتو نمی‌پسندی تغییر ده قضا را

اطلاعیه شماره 4 کمیته دارت استان تهران (کمیته های استانها)

دوشنبه 5 بهمن 1394 16:17

نویسنده : حمیدرضا مومنی
ارسال دعوت نامه به تمامی کمیته های دارت کشور توسط انجمن دارت ج.ا.ا مبنی بر اعلام امادگی تیمهای خانم و اقا دارت استانها
طی این نامه تا پایان وقت اداری روز شنبه 10بهمن 1394 مهلت داده شد با توجه به تامین اسکان و تغذیه از سوی برگزارکنندگان قهرمانی کشور  اعلام امادگی خود را جهت شرکت در این مسابقات به میزبانی استان تهران به شماره فکس 22569192-021  اعلام نمایند.
بدیهی است عدم به موقع اعلام امادگی به منزله انصراف از مسابقات می باشد و تاریخ فوق تمدید نخواهد شد
ضمنا متعاقبا کلیات برگزاری این دوره از رقابتها ارسال خواهد شد
روابط عمومی کمیته دارت استان تهراندیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: سه شنبه 6 بهمن 1394 09:41