تبلیغات
darts iran (دارت ایران - حمیدرضا مومنی) - گزارشی از برگزاری مسابقه دارت کارکنان شبکه ورزش
در کوی نیک نامان ما را گذر نباشد/ گرتو نمی‌پسندی تغییر ده قضا را

گزارشی از برگزاری مسابقه دارت کارکنان شبکه ورزش

سه شنبه 1 دی 1394 10:22

نویسنده : حمیدرضا مومنی

رادیو ورزش در جهت ترویج و آموزش فرهنگ ورزش با همكاری كمیته دارت استان تهران یك‌ دوره فشرده آموزش و مسابقه دارت را در بین كاركنان خود برگزار كرد. استقبال از برپایی این دوره فضایی شاد و مفرح را در بین همكاران این شبكه ایجاد كرد.

در نظر است این همكاری در زمینه برگزاری مسابقات سراسری دارت خانوادگی با هدف ایجاد نشاط، شادابی و جلوگیری از رخوت و سستی در خانواده تلاش در جهت ارتباط نزدیك و صمیمی بین اعضای خانواده و همچنین تقویت فعالیت‌های ورزشی خانواده و خلاصه اشاعه فرهنگ ورزش در آحاد جامعه ادامه یابد.

آقایان :
    نفر اول : عباس حیدری
    نفر دوم: محمدرضا باقرزاده
   نفر سوم : محمد احمدیه و جهانگیر رحیمی (مشترک)

خانم ها:
نفر اول: سمانه محمدزاده
نفر دوم: فاطمه شهرابی
نفر سوم پدیده حقی
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: سه شنبه 1 دی 1394 10:27