تبلیغات
darts iran (دارت ایران - حمیدرضا مومنی) - مسابقات دوستانه ناوک برگزار می شود
در کوی نیک نامان ما را گذر نباشد/ گرتو نمی‌پسندی تغییر ده قضا را

مسابقات دوستانه ناوک برگزار می شود

دوشنبه 16 آذر 1394 09:59

نویسنده : حمیدرضا مومنی
روزسه شنبه 94/9/17 راس ساعت 6 بعد از ظهر مسابقات دوستانه ناوک برگزار خواهد شد
ورودیه مسابقات برای عزیزان ناوکی 50000 ریال و برای عزیزان غیر ناوکی 100000 ریال می باشد شرکت در این مسابقات برای عموم دارت بازان آزاد می باشد
در اخر نیز جوایزی از محل ورودیه به عزیزان برتر اهدا خواهد شد
یا حقدیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: دوشنبه 16 آذر 1394 10:02